sliderfoto

Blog

De laatste Blog van Schiedam Business PLaza.


Geen omzet, wel huur betalen?

Veel winkeliers en horecaondernemers worden door de Corona-crisis geconfronteerd met een forse terugval in de omzet. De brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders deden de gezamenlijke oproep aan verhuurders om de betaling van de huur uit te stellen. Sommige verhuurders hebben hieraan gehoor gegeven om de huurder tijdelijk lucht te geven.

De contractuele gevolgen van het corona-virus

Ondernemer, check uw contracten!

Het zal niemand ontgaan zijn dat het corona-virus wereldwijd om zich heen slaat. Ook het bedrijfsleven ondervindt hiervan problemen. Enerzijds omdat de productie en het transport van producten in China op een laag pitje staat, anderzijds omdat bedrijven zich genoodzaakt zien om maatregelen te nemen om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het eigen personeel besmet raakt met het corona-virus.

De ondernemer, de dood en belastingen

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (Benjamin Franklin, 1789)

Bijna iedereen zal bovenstaand citaat kennen. Een verdrietige constatering is dat deze twee – dood en belastingen – vaak samenvallen. Bij elk overlijden komt de fiscus immers om de hoek kijken om de belasting te innen die haar toekomt.
Zo ook bij het overlijden van een onder­nemer. En de financiële situatie van een ondernemer is een stuk complexer dan die van iemand die gewoon in loondienst is. Er moet aan veel meer gedacht wor­den. Daar wil ik graag een keer uw aan­dacht voor vragen.

Gewijzigde partneralimentatie: dit moet u weten

Stel, u gaat scheiden van uw partner. Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, heeft u misschien recht op een bijdrage. In 2020 veranderen enkele dingen rondom partnerali­mentatie. We geven antwoord op drie vragen over de veranderingen.

Uw rechten bij online aankopen

De feestdagen staan weer voor de deur, en daarmee de tijd waarin ook u misschien veel cadeaus online zult bestellen. Tegenwoordig is dit een veel gebruikte manier om spullen te kopen. Maar wat zijn uw rechten als consument bij een online aankoop?

Wat kost een zieke werknemer?

Als ondernemer herkent u het wel. Uw bedrijf boekt goede resultaten en u hebt de laatste tijd ook veel nieuwe werknemers aangetrokken.
Maar soms zit het werkgevers ook tegen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is door ziekte. De
daarmee gepaard gaande kosten kunnen flink oplopen.

Stimuleer de lokale economie !

Als je dat tegen ondernemers zegt is het antwoord altijd “Ja natuurlijk dat wil ik wel, als het maar concurrerend is qua prijs”. De volgende vraag is dan “probeer je het weleens uit? Antwoord is dan vaak “Nee, ik heb er eigenlijk al een leverancier voor die buiten Schiedam zit”. Begrijpelijk antwoord waar niet veel op valt af te dingen, behalve dan als je wilt dat de lokale economie verbeterd wordt.